Cena izrade veb sajta

Cena izrade veb sajta

Formiranje cene za izradu veb sajta zavisi o različitim faktorima kao što su obim posla, vreme potrebno za izradu, funkcionalnosti, kompleksnost i sl. Ovde je nekoliko faktora koje biste mogli uzeti u obzir: Nakon uzimanja u obzir gore pomenutih faktora, možemo napraviti procenu koliko će koštati izrada vašeg veb sajta.

QR kod cenovnici

QR kod cenovnici

QR kodovi su postali popularan način da se brzo i jednostavno pristupi informacijama putem mobilnih uređaja. U poslovnom svetu, jedan od načina na koji se QR kodovi sve više koriste je u formi QR kod cenovnika. QR kod cenovnik omogućava posetiocima da skeniraju kod na svom mobilnom uređaju i dobiju pristup cenama, opisu proizvoda i…